Kövessen Minket
HU
Szobafoglalás
(+36) 36 688 608

HUNGUEST HOTELS

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 Érvényes: 2018. január 10-től

Figyelem!
Az ÁSZF és annak 1. számú Melléklete megváltozott. A változások 2018. január 10. napjától hatályosak, így az ezen a napon vagy azt követően igénybe vett szolgáltatások tekintetében irányadók!

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak szolgáltatásaira terjed ki. A HUNGUEST Hotels Zrt. jelen Általános Szerződési feltételeit a saját, valamint egyes tagszállodáit üzemeltető gazdasági társaságok nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes szállodák vonatkozásában az 1) pontban megjelölt Szolgáltatók nyújtják és az azzal kapcsolatos valamennyi jog, illetve kötelezettség őket illeti, illetve terheli.

1) A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

Saliris Resort Spa és Konferencia Hotel

Cím: HUNGUEST Hotels Zrt. 
Levélcím: 1056 Budapest, Váci utca 38
Telefon: (06-1) 481-9100
Fax: (06-1) 481-9101, 481-9102
E-mail: info@hunguesthotels.hu
Internet: http://www.hunguesthotels.com
NTAK regisztrációs szám: SZ19000086

Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek HUNGUEST Hotels Zrt-t említ, azon az adott szálloda tekintetében a fentiekben megjelölt Szolgáltatót kell megfelelően érteni.


2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. Az egyes szállodák elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szállodák saját prospektusain, valamint a www.hunguesthotels.com  honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).
A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.

b) közvetített szolgáltatások:
A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Hunguest Hotels weboldalán a www.hunguesthotels.hu/hu/kozvetitett_szolgaltatasok/ közvetlen Internet címen. A mindenkor érvényes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címen történik.

c) az ajánlatok érvényessége:
A HUNGUEST Hotels Zrt. ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően 48 órával van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő 1 napi szobaár.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek  rögzítésére.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján egyéni vendégeknek 11:00 óráig kell elhagyni.
 

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, a HUNGUEST Hotels Törzskártya Program keretében kibocsátott kártyával, egészségpénztári kártyával (amennyiben a lánc az adott egészségpénztárral ennek elfogadására szerződött) valamint a belföldi szállodák esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően -Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A HUNGUEST Hotels Zrt. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének  megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.
SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

 A HUNGUEST Hotels Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől  legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal   – a Vendég részére írásban megküldött  nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.

Bármilyen okból meghiúsult szolgáltatás, illetve a szerződéstől történő elállás esetén az előre teljesített ellenérték – előleg – teljes összege visszajár a Vendégnek, melyet a HUNGUEST Hotels Zrt. tíz munkanapos határidővel térít vissza.

4) ÁRAINK

A HUNGUEST Hotels Zrt. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a HUNGUEST Hotels Zrt. külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.
Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A HUNGUEST Hotels Zrt. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a HUNGUEST Hotels Zrt. honlapján (www.hunguesthotels.com ) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

b) teljes panziós ellátás:
Az érkezés napi vacsorától – az egyes szállodánként eltérő módon – az elutazás napi reggeliig, illetve ebédig szól a szállodával történő előzetes egyeztetéstől, valamint a szálloda által publikált ajánlattól függően.

c) programok:
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A HUNGUEST Hotels Zrt. egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie az érintett szállodával. A programok az egyes szállodák kiadványaiban, illetve a www.hunguesthotels.com  honlapon kerülnek feltüntetésre.

d) gyógyászati szolgáltatások:
A HUNGUEST Hotels Zrt. szállodáiban igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.

6) REKLAMÁCIÓ:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS:

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

 

Herceghalom, 2018. január 10.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. sz. MELLÉKLETE

 

„HUNGUEST HOTELS  SZÁLLODAI ALAPCSOMAG  TARTALMA  SZÁLLODÁNKÉNT

ÉRVÉNYES 2018. JANUÁR 10-TŐL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

 

SALIRIS Resort Spa és Konferencia Hotel

Egerszalók

 

Szállás étkezés nélkül, Thermal Spa (1 900 m2 vízfelület, 17 kül- és beltéri élmény- és gyógymedence, pezsgőfürdő, csúszda, gyermekmedencék) korlátlan használata a szaunavilág kivételével, fürdőköntös, fitneszterem, WiFi használat.