Nasledovať
SK
Rezervácia izby
(+36) 36 688 608

Soľný kopec” a studne

Ozajstnou pamätihodnosťou Egerszalóku je na južnej časti zo zeme vyvierajúca termálna voda a tečúca voda vytvorila vápencový kopec, ktorý počas mnohých rokov sa stal známym pod menom Soľný kopec. Termálna voda s teplotou 65-68 C◦ je veľmi bohatá na minerálne látky, neustále stavia čipkové, biele útvary, ktoré poskytujú impozantný úkaz.

Hydrogén uhličitanová vápenatá horčíková termálna voda obsahujúca aj sodík, ktorá má aj značný obsah kyseliny kremičitej, v zaradení do kategórie sírnych termálnych vôd dostala najlepšie zaradenie. Počas mnoho rokov sa vápencový kopec stal symbolom okolia a ochrannou známkou. Takýto podobný prírodný európsky jedinečný útvar sa nachádza len na dvoch miestach vo svete. V ázijskej časti Turecka, v Pamukkale, voľačo v Spojených štátoch Amerických, v Národnom parku v Yellowstone.

Prvú studňu vŕtali v roku 1961, hľadali ropu a plyn, druhé vŕtanie bolo prevedené v roku 1987. V auguste roku 2011 v rámci zriadenej Termálnej slávnosti sme oslávili polstoročné výročie. Počas zasvätenia studní na jeseň v roku 2010 dostali meno Mária a Vendel. Obraz zázračnej Panny Márie sa nachádza v katolíckom kostole v Egerszalóku, pokiaľ Svätý Vendel je patrónom prameňov a studní.

Fotografie